RI&E en Plan van Aanpak

Handig hé, dit stroomschema (met dank aan rie.nl). Nu kunt u bepalen of ook u volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

Dient u volgens het stroomschema een RI&E uit te voeren?, dan mag u dit zelf doen. Maar besteed u liever uw kostbare tijd aan andere werkzaamheden? Neem dan contact op met SVR Office Support. Zij kan de RI&E maken met daaruit volgend een Plan van Aanpak. Tevens adviseert zij u of de RI&E getoetst moet worden of niet.