Verzuimbegeleiding

  • Verzuimbegeleiding arbeidsongeschikten, kort of langdurig
  • Contact onderhouden met arbodiensten/artsen/UWV
  • Contact onderhouden met re-integratiebureaus

Een 1e en 2e spoor moet altijd slagen, of zit u te wachten op een sanctie van het UWV?

Adequate begeleiding kan dit voorkomen!

Vanaf het plan van aanpak (uiterlijke actie in de 8e week van de ziekmelding) tot aan de eventuele WIA-aanvraag, is begeleiding door SVR mogelijk.

U kunt kiezen om vanaf het 2e spoor een re-integratiebureau in te huren. Dit is overigens volgens het UWV niet verplicht. Wat het UWV wel verplicht stelt, is het juist administreren van de re integratie activiteiten en de ondernomen acties.

Het kan prettiger zijn om een buitenstaander in te zetten indien een werknemer moet re integreren. Of dit nu in uw eigen bedrijf moet of juist daar buiten. Dit geldt voor zowel werkgever als werknemer.

Uit ervaring weet ik dat de werkwijze van een bureau niet altijd volgens de volledige wens van de opdrachtgever uitgevoerd kan worden, en voor een werknemer kan het inhuren van een bureau juist averechts werken. SVR is flexibel, de wijze van begeleiding is bespreekbaar.

Waarom wachten op een 2e spoor activiteit terwijl SVR dit, mits mogelijk gezien de situatie van de werknemer, zal toepassen tijdens het 1e spoor.

Vraagt u zich af of SVR u en uw zieke medewerker kan begeleiden, neem dan contact op.