Financieel

  • Debiteuren administratie
  • Debiteuren beheer w.o. begeleiding uitbestede incassotraject
  • Crediteuren administratie
  • Factureren
  • Inboeken: verkoopfacturen, inkoopfacturen, bankafschriften, kas en memoriaal
  • Betaalbaar stellen van de facturen
  • Afstemming R/C binnen de onderneming
  • Tussenrekeningen uitzoeken
  • BTW- en ICP aangiften
  • Jaaroverzichten voor de inkomstenbelasting

Alle stukken kunnen via de mail of google drive aangeboden worden. 

SVR Office Support is er voor u!

Staan de uit te voeren werkzaamheden hier niet vermeld, neem dan contact op. Ons streven is voor u alles te verzorgen wat u als ondernemer wilt uitbesteden.