VCA

  • Beheren van het VCA handboek
  • Toolboxen voorbereiden, inplannen en begeleiden
  • Nodige acties uitvoeren/bewaken
  • Coördineren keuringen gereedschap
  • Coördineren keuringen brandblussers
  • Controle verbanddozen
  • Controle PBM’s
  • Voorbereiden interne audits
  • Begeleiden externe audits
  • Opstellen van een RI&E

SVR Office Support is er voor u! (en in het bezit van VCA-V.O.L)

Staan de uit te voeren werkzaamheden hier niet vermeld, neem dan contact op. Ons streven is voor u alles te verzorgen wat u als ondernemer wilt uitbesteden.